WCAG 2.1 – Tworzenie stron internetowych a dostępność cyfrowa.

Standard WCAG 2.1 został stworzony w trosce o zapewnienie równego dostępu wszystkim odbiorcom w sieci. Obserwujemy intensywny rozwój internetu. Obejmuje on coraz więcej sfer naszego życia. To sprawia, że częściej z niego korzystamy. Obecnie nie tylko szukamy w nim informacji, ale także robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Cenimy sobie tę wygodę. Wśród użytkowników internetu są także osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Są to osoby ze specjalnymi potrzebami, dla których korzystanie z witryn internetowych często jest utrudnione. 

Co to jest WCAG 2.1?

WCAG to skrót od angielskiego wyrażenia Web Content Accessibility Guidelines. To zespół wytycznych, które wskazują, jak powinna zostać zaprojektowana strona internetowa. Wytyczne te zostały stworzone dla zapewnienia równego dostępu do treści zamieszczanych w internecie. Osoby z niepełnosprawnościami mają uzyskać dzięki nim równy dostęp do treści zawartych w internecie. Pierwsze wytyczne pojawiły się w 1999 roku. Kolejne w 2008 roku (2.0). Obecnie obowiązującą wersją jest WCAG 2.1, wprowadzona w 2018 roku. Najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna z poprzednimi, tzn. zawiera wytyczne określone we wszystkich wcześniejszych wersjach.

Potrzebujesz pomocy w realizacji strony w standardzie WCAG 2.1?

Oferujemy kompleksowe tworzenie stron internetowych i aplikacji webowych.

Dokładne i aktualne wytyczne dostępne są pod adresem w3.org/Translations/WCAG21-pl/

Poznaj nasze realizacje

Kogo obowiązuje WCAG 2.1?

Chodź osoby z niepełnosprawnościami, korzystają z różnych witryn, to niewiele z nich spełnia kryteria dostępności cyfrowej. Powodem tej sytuacji jest zarówno liczba wytycznych, jak i trudność związana z ich wprowadzeniem. To wpływa bezpośrednio na wysoki koszt ich zastosowania.

dostępność cyfrowa stron instytucji publicznych
Strona internetowa instytucji państwowej musi spełniać kryteria dostępności.

Czy zatem właściciele stron muszą stosować się do wytycznych WCAG?
Obowiązek jest, jednak nie obejmuje wszystkich witryn w internecie. Zalecenia te zostały stworzone przez instytucje prywatne. Pomimo to, zostały ujęte w prawodawstwie europejskim oraz polskim. W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z jej treścią wszystkie podmioty publiczne zobowiązane są do:

Strony internetowe podmiotów publicznych.

Co ważne obowiązek ten dotyczy zarówno nowych stron, jak i tych już istniejących. Do podmiotów publicznych zaliczamy:

Zgodnie z ustawą, niezastosowanie się do wytycznych może prowadzić do kar finansowych.

Dostępność cyfrowa oraz standardy dostępności cyfrowej.

Standard WCAG 2.1
Dostępność cyfrowa dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres wytycznych zawartych w WCAG jest naprawdę ogromny. Spełnienie wszystkich z nich jest bardzo trudne do zrealizowania. Dlatego też międzynarodowe Konsorcjum WWW (w skrócie W3C) zdefiniowało trzy poziomy ich realizacji. Są to tzw. standardy dostępności. Każda wytyczna przypisana jest do konkretnego standardu. Dzięki temu wiadomo, w jaki sposób niespełnienie danego kryterium wpływa na poziom dostępności witryny.

WCAG A — Poziom minimalny.

Minimalna dostępność cyfrowa. Podstawowe kryteria, które zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu jakiejkolwiek grupy odbiorców. Zapewniają dostęp do treści strony w stopniu minimalnym. Niespełnienie ich uniemożliwia odbiór treści.

WCAG AA — Poziom zalecany.

Kryteria średniego poziomu odpowiadają za nieutrudnianie dostępu do treści. Jeśli nie zostaną spełnione, to niektóre osoby będą mieć utrudniony dostęp do zawartości strony www. Nie będą mogły w pełni z niej korzystać.

WCAG AAA — Poziom komfortowy.

Najwyższy poziom dostępności. Strona internetowa spełniająca te kryteria jest w pełni dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nie występują żadne ograniczenia w dostępie do informacji zawartych na stronie.

Kryteria zdefiniowane w poszczególnych poziomach dostępności są wartościami technicznymi. Dzięki temu można zbadać i określić zakres ich spełnienia. Istnieją wyspecjalizowane firmy, które zajmują się audytami dostępności cyfrowej

poziomy dostępności wcag 2.1
Standardy dostępności cyfrowej dzielimy na poziomy A, AA i AAA.

Co to jest deklaracja dostępności?

Każdy podmiot publiczny zobowiązany jest także do sporządzenia deklaracji dostępności i umieszczenia jej na stronie internetowej. Kluczowe jest, aby deklaracja także była dostępna cyfrowo. Sama deklaracja dostępności jest dokumentem informującym, czy dana witryna spełnia wymogi ustawy o dostępności cyfrowej. Wskazuje także zakres ich zastosowania. Dokument informuje osoby z niepełnosprawnościami, z jakimi utrudnieniami mogą spotkać się na danej stronie internetowej.

Obowiązkowa zawartość deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności ma zawierać podstawowe dane jak data publikacji strony internetowej oraz data ostatniej aktualizacji. Oprócz tego znaleźć się w niej muszą informacje na temat:
Deklaracja dostępności jest umieszczana przeważnie w witrynie na osobnej podstronie. Dzięki temu jest łatwiej dostępna.

Tworzenie stron internetowych dostosowanych do wymogów ustawy (WCAG).

Jak już wspomnieliśmy wytyczne wcag są zbiorem zaleceń technicznych. Warto nadmienić, że wdrożenie standardu dostępności AA wymaga spełnienia aż 50 wytycznych. Dostosowanie strony do tych wymagań nie jest ani tanie, ani szybkie.

Serwis internetowy metropolie.pl
Tworzenie stron zgodnych z WCAG 2.1 jest wymagające.

Czy zatem jesteśmy skazani na kosztowne wdrażanie? I tak, i nie. Tworzenie stron internetowych w pełnym standardzie wcag wiąże się dodatkowymi kosztami. Po pierwsze nie warto iść na skróty i szukać wątpliwych rozwiązań. Często tanie rozwiązania okazują się bardzo kosztowne z perspektywy czasu. Na pewno należy skorzystać z oferty rzetelnych firm, które znają wymogi wcag i potrafią je wdrożyć. Warto także zwrócić uwagę, że strony większości instytucji spełniają tylko częściowo wymogi ustawy. Takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. Dzieje się tak, ponieważ wdrożenie standardu AAA jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Z tego powodu firmy decydują się na zastosowanie podstawowych rozwiązań. Należą do nich zmiana kontrastu na stronie oraz wielkości tekstu. Poza tym do dobrych praktyk należy stosowanie opisów dla obrazków czy stosowanie podstawowych skrótów klawiszowych. W deklaracji dostępności powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań i ewentualnych braków.

Czy wtyczki WCAG 2.1 do WordPress to dostępność cyfrowa na jeden click?

Zaostrzenie przepisów dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej sprawiło, że na rynku pojawiły się wtyczki wcag. Mają one w prosty i szybki sposób dostosować stronę do wymogów ustawy. Powstaje jednak pytanie, czy aby na pewno spełniają to zadanie. Odpowiedź jest prosta — zdecydowanie nie.
wtyczna WordPress Automated Website Accessibility
Wtyczki WCAG WordPress nie są rozwiązaniem idealnym.

Twórcy wtyczek wcag twierdzą, że są one świetnym rozwiązaniem. Jednak spełnienie wszystkich 50 wytycznych na poziomie AA nie jest prostym zadaniem. Instalacja wtyczki wcag powoduje jej ingerencje w kod źródłowy strony. Wchodzi ona w interakcje z tematem zastosowanym na stronie oraz innymi wtyczkami. Co może powodować konflikty. W rezultacie może się okazać, że strona stała się całkowicie niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko zależy od stopnia złożoności strony oraz rozwiązań zastosowanych do jej budowy. Warto zatem z dużą dozą ostrożności podchodzić do takich rozwiązań.
Oczywiście wtyczki wcag podobnie jak inne są stale rozwijane i ulepszane. Być może zatem w przyszłości znacząco ułatwią wprowadzanie standardu wcag na stronach internetowych. Jednak na chwilę obecną nie są najlepszym rozwiązaniem.

Dlaczego wdrożenie standardu WCAG 2.1 bywa kłopotliwe?

Zamysł zapewnienia pełnej dostępności do treści na stronach internetowych dla osób niepełnosprawnych jest godny pochwały. Oczywiste jest, że każdy powinien mieć możliwość korzystania z internetu w równym stopniu. Jednak sam proces dostosowania witryny jest bardzo skomplikowany. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta. Są wytyczne w ustawie i tyle. Wystarczy je wdrożyć. Jednak stworzenie serwisu spełniającego wszystkie wytyczne jest niezmiernie czasochłonne i trudne w realizacji. Na rynku pojawiają się nowe rozwiązania jak wtyczki wcag, które mają ułatwić wdrożenie standardu dostępności. Niestety nie są to rozwiązania idealne. Często przynoszą więcej szkody niż pożytku. Alternatywą dla wtyczek jest skorzystanie z szablonu przystosowanego do wymogów ustawy. Niestety i to rozwiązanie nie jest idealne. Szablon pozwala jedynie na drobne modyfikacje, co znacząco ogranicza możliwości dopasowania wyglądu i funkcji serwisu.

WCAG 2.1 - pytania i odpowiedzi.

Web Content Accessibility Guidelines, to zestaw wytycznych dla stron internetowych. Zastosowanie ich ma poprawiać dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Standardy dostępności określają, w jakim stopniu odbiór treści na stronie, jest utrudniony dla osób z niepełnosprawnościami. Rozróżniamy trzy standardy: poziom minimalny A, poziom zalecany AA i poziom komfortowy AAA.

Wytyczne 2.1 dotyczą stron internetowych wszystkich podmiotów publicznych. Należą do nich: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki dysponujące finansami publicznymi.

To dokument stwierdzający czy dana witryna spełnia wymogi ustawy o dostępności cyfrowej i w jakim zakresie. Deklaracja jest zamieszczana na stronie internetowej podmiotu, przeważnie jako osobna podstrona. Sama także musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Walidator to narzędzie sprawdzie sprawdzające zgodność strony internetowej ze standardami WCAG. Znajdziesz je pod adresem w3.org/WAI/ER/tools/

Oceń artykuł:
[ocen: 36 średnia: 2.9]

Porozmawiajmy o szczegółach Twojego projektu

Porozmawiajmy o szczegółach Twojego projektu

Spis treści

Leave a Comment

Scroll to Top

Formularz ofertowy

Już tylko kilka prostych odpowiedzi dzieli Cię od otrzymania oferty.

Czego dotyczyć ma zlecenie?